Serény-Litvai Tímea „A B limfociták funkcionális jellemzése és szerepe autoimmun thyreoiditisben és az ehhez társuló infertilitásban” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. április 10-én (szerda) 11:15 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont B002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Kovács L. Gábor akadémikus, egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kumánovics Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Kvell Krisztián Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Pállinger Éva Ph.D egyetemi docens (SE)

                     Dr. Sármay Gabriella D.Sc egyetemi tanár (ELTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjNmE0Y2ItNmY2ZS00YWE4LTkxNzYtY2NiYmY5MjI0ODdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline