Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 1991-ben alakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem önálló oktatási, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai egységeként (eredetileg „Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium” néven). Az előzményeket az a molekuláris és sejtes immunológiai kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység jelentette, amely az 1980-as évek elején kezdődött a Kórbonctani Intézetben, Németh Péter munkacsoportjában. Az oktatási tevékenység előzményei az 1981 és 1991 között, Németh Péter által – „speciál-kollégium” formájában - rendszeresen (általában a kollégiumi klubban) tartott, kötetlen előadásokra nyúlnak vissza. Az immunológia és immunpathológia aktuális kérdései iránt érdeklődő orvostanhallgatók körében ezek nagyon népszerűek voltak és a munkacsoport tudományos diákköri utánpótlását is jól szolgálták. Az előadásokat később Szekeres György, Bebők Zsuzsa, Berki Tímea és Balogh Péter, a kutatócsoport első tagjai, egészítették ki. A két fő szakmai irány, a nemzetközi szintű kutatás és a szisztematikusan fejlesztett oktatás, a sikeres pályázati támogatásokkal kiegészülve tették lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt, 1981 és 1991 között a kutatócsoport egy új, jól felszerelt, önálló intézetté fejlődhetett a Pécsi Orvostudományi Egyetem keretei közt.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a kezdetektől fogva jelentős innovációs és kutatás-fejlesztési munka is folyt, középpontban a monoklonális antitestek hibridóma technikával történő előállításával. 1981 óta kb. 250 új hibridóma készült az Intézetben, főleg saját kutatási célokra, de diagnosztikai és kereskedelmi célokra is. A monoklonális antitestek fejlesztése mellett több elméleti témában is sikerült új eredményeket elérni és azokat rangos nemzetközi folyóiratokban publikálni. A kutatócsoport önállósodása a Kórbonctani Intézetben az 1980-as évek közepén kezdődött, a teljes függetlenséget 1991-ben, mint Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium érte el, az „Immunológia alapjai” (Basic Immunology) tantárgy oktatásának bevezetésével orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára magyar és angol nyelven. A hazai tudományos minősítési rendszer átszervezése, 1993-óta működik sikeres doktori (PhD) képzés az intézetben. A hivatalos név 1996-ban „Immunológiai és Biotechnológiai Intézet”-re változott és ezzel egy-időben Németh Pétert kinevezték professzorrá és az Intézet első intézet igazgatójává (ezt a posztot 2013-ig töltötte be).

Az Intézet megalakulásától kezdve céljának tekintette a klinikai és az elméleti immunológia integrálását, ezért aktív kapcsolatokat alakított ki a régió gyógyító helyeivel. A személyes jó kapcsolatokon és tudományos együttműködéseken túl fokozatosan bekapcsolódott az immunológiai diagnosztikai tevékenységbe, kezdetben egy-egy új módszer bevezetésével és konzultációkkal. A Berki Timea professzor asszony által megszervezett és 2008-tól a NAH akkreditáció alapján rutinszerűen végzett labordiagnosztikai szolgáltatás nemcsak a pécsi klinikák igényeit elégíti ki, hanem a szélesebb régió immunológiai és rheumatológiai osztályai és szakambulanciái részére is folyamatosan végez diagnosztikai szolgáltatást. Ehhez kapcsolódóan, mint akkreditált képzőhely, a szakorvosképzés is folyamatossá vált.

Az Orvosi Biotechnológiai (Medical Biotechnology MSc) mesterképzés megszervezésével és szakká válásával (amely Pongrácz Judit professzor asszony nevéhez kötődik elsősorban), valamint a laboratóriumi diagnosztika gyors fejlődésével az infrastruktúra a 2010-es évekre elégtelenné vált és - ismét a munkatársak hazai és nemzetközi pályázati aktivitásának köszönhető nagyberuházással – egy lényegesen nagyobb, felújított épületbe költözött az intézet. Itt kapott helyet az SPF (kórokozó mentes) állatház, amely akkreditációval rendelkezik genetikailag módosított (transzgenikus) laboratóriumi egerek tartására is.

A korszerű infrastruktúra és az évtizedek során felhalmozódott tapasztalat tette lehetővé, hogy az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet keretében létrejöhetett az Orvosi Biotechnológia nem-önálló tanszék Balogh Péter professzor vezetésével, aki 2017-ben átvette a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biotechnológia Szakának vezetését is.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai módszerekben jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutató munkát és az immundiagnosztikai tevékenységet, valamint a magyar-angol-német nyelven történő graduális oktatást, a doktori (PhD) és a szakorvos képzést.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 2016-ban a bőrgyógyászat, a rheumatológia, a neurológia és a szívgyógyászat szakembereivel ás klinikáival közösen megalakította az Immunológiai Kiválósági Centrumot. A PTE, KK vezetőségének döntése alapján az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet a 2016-ban végzett kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként "Az év kiemelkedő intézete" kitüntető címben részesült.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline