Az „Immunológia alapjai” kötelező tantárgy oktatása 1991 óta folyik az orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára a Pécsi Orvostudományi Egyetemen majd a PTE-n. A tanterv szemeszterenként 28 tantermi előadást és 14 x 2 óra laboratóriumi gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A tantárgy tematikája felöleli a legfontosabb immunológiai folyamatokat, azok molekuláris és sejtes résztvevőit, tárgyalja a fiziológiás immunválasz szabályozását, és röviden bemutat néhány alapvető immunpatológiai vonatkozást is. Gyógyszerész és a biológus hallgatóknak az Immunológia Alapjai tantárgy 28 előadás keretében kerül oktatásra. Fogorvostan hallgatóknak ugyancsak 28 előadásban hangzik el a Fogorvosi Immunológia specializált oktatása. A vizsgáztatás írásbeli teszt formában zajlik.

Az Intézet tudományos minősítéssel rendelkező oktatói évről-évre kreditpontos kötelezően választható, ill. választható tantárgyakat oktatnak pl. az Immunpathológia, az Immunológiai laboratóriumi diagnosztika, az Evolúciós immunológia, az Allergológia és az Őssejt-biológia/Regeneratív medicina tárgykörében. A Biotechnológus mesterképzésben is számos tantárgyat az Intézet oktat.

Az Intézetben intenzív a Tudományos Diákköri tevékenység: az évek során számos pályamunka és az országos konferenciákon díjazott előadás született. A kutatói-oktatói utánpótlást a legtehetségesebb diákköri tagok jelentik hagyományosan.

Az Intézet saját doktori alprogrammal rendelkezik, az országban elsők között volt a PhD képzés beindításában. Az intézeti doktori program elméleti és módszertani kurzusokat tartalmaz. Az elméleti kurzusok során a doktorandusz hallgatók betekintést nyerhetnek a molekuláris és sejtes immunológia aktuális kérdéseibe, a módszertani kurzusok alatt pedig elsajátíthatják a legújabb immunológiai technikákat. Az utóbbi évtizedben sok doktorandusz hallgató vett rész a kurzusokon, különösen a módszertani blokk népszerű. Az 1993-2016 közötti időszakban az Intézetben 23 sikeres PhD védés történt, valamint 4-en szereztek szakorvosi minősítést. Az Intézet oktatói rendszeresen tartanak felkért előadásokat országszerte, más intézmények által szervezett klinikai immunológiai és immunbiológiai kurzusokon.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline