1. A nyirokszövet endothel-alcsoportjainak ontogenetikai és funkcionális jellemzése
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

2. A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

3.  Az endothel és marginális-zóna makrofágok szerepe a lép lymphoid recirkulációjának szabályozásában
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

4. A lép makrokompartmentek kialakulásának genetikai szabályozása
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

5. Lymphotoxin-β-receptor és Nkx2-3 transzkripciós faktor szabályozásának kapcsolódásai a perifériás nyirokszövetek organogenezisében
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

6. A B-1 B-sejtek homeosztatikus szabályozásának vizsgálata egerekben.
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

7. A glukokortikoid hormon és citokinek szerepe a regulatórikus T sejtek differenciálódásában
Témavezetők: Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

8. A regulatórikus T sejtek jelátviteli útvonalainak vizsgálata
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

9. A glukokortikoid indukálta apoptosis útvonalak vizsgálata T limfoctitákban
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

10. Autoantitestek előfordulási gyakorisága szisztémás autoimmun kórképekben
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Simon Diána egyetemi adjunktus

11. Infekciók szerepe a szisztémás autoimmun betegségekben előforduló autoantitestek megjelenésében
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Simon Diána egyetemi adjunktus

12. Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens 

13. T sejt jelátviteli folyamatok jellemzése rheumatoid arthritis modellben.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

14. T sejt jelátviteli folyamatok vizsgálata ZAP-70 hiányos illetve TcR transzgenikus egerekben.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline