Az Immunológiai Kiválósági Központ (IKK) 2016. májusában alakult a PTE Klinikai Központból csatlakózó intézetek résztvevőivel, akik célja:
(1) a PTE-en évek óta folyó közös immunológiai klinikai kutatási tevékenység összehangolása
(2) közös hazai és nemzetközi pályázatok indítása és
(3) közös innovációs tevékenység erősítése volt.

Az IKK 2016. november 29-én az MTA Székházban tartotta Alakuló Tudományos Szimpozium-át az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 25 éves jubileumi megemlékező üléséhez kapcsolódóan. Ezen tudományos rendezvényt évente meg kívánja szervezni az IKK hazai és nemzetközi résztvevők meghívásával.
2017. márciustól az IKK útjára indította a 2 hetente megrendezésre kerülő Immunológiai Szemináriumsorozatát, melyen a PTE kutatói mellett külföldi előadók is részt vettek már.

A kutatócentrum által kitűzött kutatási cél a fejlett országokban a népesség 7-8%-át érintő szisztémás és szervspecifikus autoimmun kórképek korai felismerése és célzott terápiája érdekében végzett összehangolt kutatómunka.

  1. Célunk olyan terápiás és diagnosztikus célpontok keresése, amelyek jelzik a betegség klinikai aktivitását és az irreverzibilis szövetkárosodást (progressziót), a belső szervek érintettségét valamint az immunpatológiai változásokat. Az így felfedezett biomarkerek validálása hosszú-távú követéses vizsgálatokkal alkalmas kockázatbecslésre, valamint új diagnosztikai és terápiás célokra.
  2. További célkitűzésünk új állatkísérletes (hagyományos és transzgenikus) modellek kialakítása a transzlációs kutatásokhoz.
  3. Ugyancsak célunk az autoimmun betegségek kialakulásában autoantitest és citokin termelése révén központi szerepet játszó B limfociták aktivációjáért felelős jelátviteli útvonalak azonosítása.
  4. Kutatjuk az immunválasz szabályozásáért felelős regulatórikus T sejtek és antigénspecifikus T sejtek jelátviteli mechanizmusát autoimmun állatmodellen.
  5. További célunk új immundiagnosztikai eljárások és célpontok klinikai validálása bullosus bőrbetegségekben és psoriasisban.
  6. Scelrosis multiplex és ion-és vízcsatorna-specifikus autoantitest-mediált neurológiai kórképek differenciál diagnosztikájára új módszerek bevezetése.

A résztvevők szoros együttműködése biztosítja az alapkutatási eredmények klinikai mintákon történő megerősítését jól szelektált betegcsoportokon (szisztémás és szerv-specifikus autoimmun betegségek, bőrgyógyászati és neurológiai immunmediált kórképek). Az elméleti és klinikai kutatás szoros egymásra épülése az eredmények gyors hasznosítását teszi lehetővé.

Az IKK együttműködési területei

1. Immundiagnosztikai innovatív tevékenység: új módszerek bevezetése, új diagnosztikus célpontok keresése (ezekre monoklonális antitest-fejlesztés), Szabadalmak benyújtása. Az ISO akkreditált immunológiai laboratórium regionális központként működik, ill. az autoimmun neurológiai diagnosztika területén egyedülálló országos központ

2. Új biomarkerek és terápiás célpontok kutatása az autoimmun betegségek (pl. scleroderma, psoriasis, reumatoid arthritis) pathomechanizmusának megismerésében. Az alapkutatási eredmények átvitele a klinikai gyakorlatba az aktivitás és károsodási klinikai adatok és laboratóriumi markerek közös vizsgálata révén. – sikeres OTKA Pályázatok, jelenleg is folyó közös pályázatok,

3. Oktatási együttműködés:
A. Graduális képzésben közös kurzusok valamint TDK témák meghirdetése: A bőr immunológiája, Immunpathológia és Allergológia, Gasztrointesztinális immunológia. T sejt aktiváció és apoptózis szerepe rheumatoid arthritisben.
B. PhD képzésben az Immunológia Doktori Iskolában számos közös PhD képzés és sikeres védés történt (Dr. Simon Diána (RIK közös) Dr. Battyányi Zita és Dr. Hanyecz Anita (BNOK-val közös) Pál József a NK-val.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline