Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a normál és kóros immunválaszban szerepet játszó sejtes és molekuláris kölcsönhatások vizsgálata folyik különböző módszertani alapokon. A fő kutatási területek:

  • Humán autoantitestek epitóp mintázatának elemzése és szerepük vizsgálata a fiziológiás és pathológiás autoimmunitásban.
  • A glukokortikoidok szerepe a T sejt differenciáció során.
  • Egér nyirokszövetek funkcionális morfológiai és fejlődés-biológiai vizsgálata.
  • Egér B sejtek korai differenciációja.
  • Kísérletes Rheumatoid arthritis vizsgálata egérmodellen.
  • A veleszületett immunitás vizsgálata gerinctelen modellben.
  • Új immunológiai és nukleinsav technikák fejlesztése.

A tudományos publikációk legjelentősebb részét az eredeti közlemények képezik, melyek folyamatosan jelennek meg a nemzetközi és hazai szaklapok széles spektrumában. Ezek mellett szakkönyv szerkesztés, felkért könyvfejezetek írása és a nemzetközi konferenciákon történő rendszeres előadások jelentik azokat a szakmai fórumokat, ahol az Intézeti tudományos eredmények bemutatásra kerülnek. Az Intézeti munkák más szerzők által történt idézése (citációs index) évről-évre jelentősen növekszik a nemzetközi adatbankok adatai szerint.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet intenzív munka-kapcsolatokat tart fenn horvát, német, angol, francia, dán és USA-beli laboratóriumokkal.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline