Improved Medical Education in Basic

Sciences for Better Medical Practicing

HUHR/1601/4.1.1/0009

Háttér:

Folyamatosan növekvő problémát jelent az elöregedő népesség számára a határ mindkét oldalán az orvosok és más egészségügyi szakemberek állandósult és számottevő hiánya, amelynek fő oka nyugdíjazásuk vagy kivándorlásuk a nyugat-európai országokba.

A lakosság elöregedése az egészségügyi szolgáltatások iránti fokozott igényekben is mejelenik, amelyet jól képzett és kompetens orvosoknak, ápolónőknek és orvos-technikusoknak kell kielégíteniük.

A kompetens orvosi ismeretek, az interperszonális és kommunikációs készségek, a betegellátás professzionalizmusa, a rendszer alapú gyakorlat és a gyakorlat alapú tanulás mind alapvetően szükségesek a megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosítására.

Mint a térség fő oktatási intézményei, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem felismerte, hogy sürgősen meg kell vizsgálni az orvosképzés minden szintjét és fel kell gyorsítani az alapkutatási eredmények bevezetését a 21. századi orvoslás gyakorlatába és az orvosképzésbe egyaránt.

Az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem két olyan felsőoktatási intézmény a határ-menti régióban, amelyeken orvosképzés is folyik. Így alapvető fontosságú olyan oktatási környezet létrehozása ezekben az intézményekben, amely a lehető legjobb feltételeket biztosítja a korszerű orvosi gyakorlat elsajátításához mind a graduális és mind a posztgraduális képzésben.

A két partner között több mint egy évtizede nagyon sikeres együttműködés folyik. A jelenlegi ImproveMEd projekt egy korábbi, közösen megvalósított (HealthImpulse) oktatási program kiterjesztése a posztgraduális laboratóriumi diagnosztikai továbbképzés területére, elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával olyan egészségügyi szakemberek számára, akik a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban dolgoznak és így közvetlen kapcsolatban állnak a betegellátással.

A projekt célja:

A projekt célja online interaktív tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, beleértve a legújabb gyakorlati készségek fejlesztését célzó kurzusokat is mindkét partnerintézményben. A program végére közösen 9 oktatási modul kerül kidolgozásra, három nyelven, az élettan, az immunológia és mikrobiológia, az anatómia és szövettan, a biostatisztika, bioinformatika, biokémia, biotechnológia, farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területén.

További cél, hogy mindkét partnerintézmény hallgatói a projektből megvásárolt eszközök használatával gyakorlati kurzusokon vegyenek részt. Minden kurzus megvalósítása során külön hangsúlyt kap, hogy az alapkutatási módszertanok hogyan épülhetnek be a jövőben minél hatékonyabban a klinikai gyakorlatba.

A tananyagok összesen 60 ECTS kredit értékűek, és akkreditálásra kerülnek mindkét egyetemen, mint posztgraduális kurzusok. Az eltérő képzési struktúra következtében az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemen a 3+2 alapú képzési keretben lehetőség lesz mind a graduális és mind a posztgraduális képzésben résztvevők számára a kurzusokon való részvétel.

Célcsoportok:

Számos célcsoport élvezheti az ImproveMEd projekt előnyeit: mindkét partnerintézmény oktatói és kutatói, valamint graduális és posztgraduális hallgatói, akik az új oktatási programba bekapcsolódnak. Nemcsak azok az egyetemi szakemberek a fő célcsoport, akik az online oktatási anyagok elkészítésének módszereit ismerhetik meg, hanem közvetett módon azok a hallgatók is a célcsoport részei, akik az intézményeink által kifejlesztett és meghirdetett programjainkba beiratkoznak. További célcsoport a már gyakorlati és elméleti kompetenciákkal rendelkező oktató- és laboratóriumi személyzet a reguláris továbbképzések kapcsán.

A projektet az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közösen valósítja meg 16 hónap alatt. A közvetlen célcsoportok, azaz a képzésben részt vevő egyetemi oktatók és hallgatók, kurzusfejlesztők és a diagnosztikai laboratóriumokban dolgozó szakemberek, mellett közvetetten a régió betegei is kedvezményezettjei lesznek a programnak, mert a korszerű ismeretekkel rendelkező egészségügyi szakemberek magasabb színvonalú ellátást tudnak biztosítani számukra.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline