A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ június 29-én tartotta Semmelweis-napi ünnepségét a Baranya Vármegyei Közgyűlés Dísztermében. A Klinikai Központ elnöke dicséretet adományoz azoknak, akik a gyógyító, ápoló, gyógyítást és ápolást segítő, továbbá az egészségügyi munkavégzést támogató munkaterületen áldozatos, magas színvonalú szakmai tevékenységet végeznek, kiemelkedő érdemeket szereztek. Intézetünk munkatársa Emmert-Fledrich Anita, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet laboratóriumi asszisztense, Elnöki Dicséretben részesült és oklevelet kapott a jeles napon. Ezúton is gratulálunk neki!

Esam Abdalslam Adalwahab Khanfar „The immunological role of the spleen in rheumatoid arthritis” címűPhD értekezésének nyilvános vitája 2023. június 29-én (csütörtök) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Szekeres Júlia D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kumánovics Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Szereday László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Szekanecz Zoltán D.Sc egyetemi tanár (DE)

                     Dr. Tímár Csaba István Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUwMTFlZGYtYjcwMC00NjZiLWJkN2YtZWY0ZWY2NjQ2M2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2264a30b31-2ba9-4728-90dc-4ae47c62399a%22%7d

Tézisek elérhetők:

https://aok.pte.hu/hu/esemenyek/esemeny/8909

A PTE június 22-én tartotta Tanévzáró Ünnepi Szenátusi ülését a dr. Romhányi György Aulában, ahol Egyetemi kitüntetések átadására került sorAz Immunológiai és Biotechnológiai Intézet munkatársa, Sándorné Soós Mónika biológus Rektori dicséretben részesült, melyhez ezúton is gratulálunk neki.

 

Május 17-én rendezte meg a PTE ÁOK vezetése az Oktatók Ünnepét, melynek célja a kar kiváló oktatóinak, oktatásszervezőinek elismerése és megbecsülése, az oktatói motiváció támogatása, valamint az oktatás minőségének a fejlesztése.

Intézetvezetői javaslatra oktatásszervezési díjban részesült a PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet munkatársa, Dr. Olasz Katalin egyetemi adjunktus, intézeti oktatásszervezési/oktatásfejlesztési tevékenységéért. A díjhoz ezúton is gratulálunk!

 

 

A 2023. évi immunverseny helyezettjei:

1. Varga Medárd

2. Kovács Enikő

3. Benedek Anna

Gratulálunk! Az oklevelek átadás máj. 4-én az előadáson történik.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline