A CABCOS2 projekt a CABCOS1 projekt közvetlen folytatása, amely a HUHR IPA pályázat első kiírásának támogatásából finanszírozott közös kezdeményezése volt a Pécsi Tudományegyetem partnerségben az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Orvostudományi Karával. A jelen projektben technikai okokból a korábbi horvát partner nem tudott részt venni, ezért az együttműködésbe az Eszéki Közegészségügyi Hivatal (ZZJZ) került bevonásra.

A projekt igazán erős határon átnyúló jellege két fő tényezőnek köszönhető: 

a., Mindkét fél oldalán az emberi erőforrás és infrastrukturális fejlesztés a tervezet szerint egymást kiegészítő természetű. 

b., Mindkét laboratórium önálló működésre képes a jelenlegi dolgozói létszámmal, viszont mind a tudományos ismeretek, mind a termelési kapacitás területén a kritikus tömeg előállítását nem tudja biztosítani és fenntartani a másik segítsége nélkül.

Tehát a közös kutatási tevékenység nem csupán opció, hanem szükségszerű is. A közös működés – beleértve a kutatási projekteket és a piacra szánt termékek közös kifejlesztését – azt is jelenti, hogy a maradandó eredmények is közösek lesznek. A működés ilyen formája biztosan lehetőséget fog nyújtani a partnereknek a pozitív, helyi, szociális és gazdasági következmények stimulálására, amely a hosszú távú határon átnyúló hatás fenntartásának alappillére. Az együttműködés eredményessége az új munkahelyek és szabadalmak számával, valamint a piacra szánt termékek eladásból származó bevétellel mérhető. 

Miért ez a project?

Az orvosbiológiai ipar a gazdasági növekedéshez és az emberi jóléthez jelentősen hozzájáruló, kulcsfontosságú iparág. A számottevő eredmények elérése éppen ezért szellemi és kutatási infrastruktúra igényes. A fejlesztés első fázisának köszönhetően a ma már helyben létrehozott transzgenikus állatok és sejtvonalak egyre nélkülözhetetlenebbé válnak a számtalan súlyos betegség új kezelési módjának – elsősorban a rákos megbetegedések és a regeneratív orvoslás – felfedezésében és fejlesztésében. Több tumor részletes, funkcionális genom meghatározásával előrelépést fogunk tenni a rák molekuláris eredetével kapcsolatos ismereteinket illetően, és ezzel új utat nyithatunk az újfajta terápiák fejlesztése felé. Mivel mindkét intézmény elismert orvostudományi egyetem, rendelkezik alkalmazott tumor-fókuszált kutatási tapasztalattal, így az egyes intézmények korlátozott kutatási kapacitásából eredő problémák a kutatási potenciálok egyesítésével leküzdhetőek. 

A projekt célkitűzései

A projekt alapja a Pécsett és Eszéken összehangoltan kifejlesztett kutatási infrastruktúra. 

A projekt négy alappillére a következő: 

a, közös orvostudományi kutatás (elsősorban immunológiai és daganat-biológiai alap- és alkalmazott kutatás, hangsúlyt fektetve a mikrocirkuláció kérdéseire);

b, tudományos kutatási ismeret-átadás (Pécs-Eszék vonatkozásban, a daganatbiológia és a regeneratív medicina területén, transzgenikus állatokon végzett kísérletekkel kiegészítve); 

c, a kutatási eredmények közös tudományos publikálása és hasznosítása (szabadalmak, valamint a biotechnológiai-, gyógyszeripari szolgáltatások terén); 

d, a szükséges mértékű infrastrukturális feltételek fejlesztése mindkét projekt helyszínen. 

Ez utóbbi célkitűzés Pécsett kutatási, oktatási és immunológiai diagnosztikai laborok kialakítását, míg Eszéken kutatási műszerek beszerzését jelenti.

A projekt előnyei

…a célcsoportokra nézve

A két résztvevő intézmény kutatási potenciáljának szinergikus integrációja a projekt egyértelmű erőssége. Ezen keresztül lehetőség nyílik az átfogó, a nyitott és versenyképes Európai Kutatási Tér (European Research Area - ERA) létrehozására, amely egybeesik az Európai Unio kutatásszabályozási célkitűzéseivel. Az ERA-t nemzetközi szintű tudományos kutatások, a kutatók, a tudás és a technológiák szabad áramlása jellemzi az EU egyesített kutatási és innovációs piacán. 

…a lakosságra nézve

A projekt számtalan közvetlen előnyt hordoz magában. A közvetlen betegellátás színvonalának javulása mellet az orvosi biotechnológia területén végzett közös tevékenységek közvetlenül teremtenek munkalehetőségeket. A régióban és azon kívül is a gyógyszeripar kifejezetten várja az új eredményeket. A partnerek forrásainak megfelelő koordinálása biztosan meg fogja teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel az egészségipari profilú regionális vállalkozások előnyös helyzetbe kerülhetnek, valamint további, a szakértelmet és a kapacitást hasznosító cégeket a régióba lehet csalogatni.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline