Esam Abdalslam Adalwahab Khanfar „The immunological role of the spleen in rheumatoid arthritis” címűPhD értekezésének nyilvános vitája 2023. június 29-én (csütörtök) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Szekeres Júlia D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kumánovics Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Szereday László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Szekanecz Zoltán D.Sc egyetemi tanár (DE)

                     Dr. Tímár Csaba István Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUwMTFlZGYtYjcwMC00NjZiLWJkN2YtZWY0ZWY2NjQ2M2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2264a30b31-2ba9-4728-90dc-4ae47c62399a%22%7d

Tézisek elérhetők:

https://aok.pte.hu/hu/esemenyek/esemeny/8909

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline