Előadások

FIGYELEM! Az előadások diasorai önmagukban nem alkalmasak a tananyag elsajátítására, azok az előadásokon élőben elhangzott magyarázatok és kiegészítések nélkül nem teljesek. A tananyag megértéséhez szükséges az előadásokon való részvétel és saját önálló jegyzet készítése, valamint az ajánlott tankönyvek kiegészítő használata.

1.-2. Bevezetés. Az immunológiai hálózat szerkezete és komponensei.

3. Az immunválasz kezdeti lépései. Velszületett immunválasz, mintázatfelismerés.

4. Az immunválasz áttekintése. A veleszületett immunválasz, gyulladás.

5.-6. Az immunglobulinok és T sejt receptorok osztályai, szerkezete és funkciói. Az antigének prezentációja MHC molekulákkal.

7-8. Kommunikáció az immunrendszer sejtjei között.

9. Az antigén-receptor gének szerveződése és átrendeződése. 

10. Primer B-sejt fejlődés

11. A T-sejt fejlődés a thymusban. Fejlődési stádiumok és környezeti faktorok. 

12. Az immunválasz kezdeti szakasza. T sejt aktiváció, CD3 komplex és jelátvitel. Kostimuláció. Perifériás T sejt differenciáció.

13-14. A humorális immunválasz formái és lefolyása: az extrafollikuláris reakció és csíracentrum reakció, affinitás érés és izotípus váltás.

15. Immunglobulin közvetített effektor funkciók. 

16. A komplement rendszer.

17. A sejt mediálta immunválasz effektor mechanizmusai.

18. Az immunológiai memória kialakulása és fenntartása. A primer- és szekunder immunválasz összehasonlítása.

19.-20. Az immunválasz szupressziója. Szisztémás és lokális immunitás (SALT, MALT). 

21-22. Hiperszenzitív reakciók. 

23-24. Tolerancia és autoimmunitás. 

25.-26. Tumor immunológia. A transzplantáció immunológiai vonatkozásai.

27. Veleszületett immunhiányos állapotok. 

28. Szerzett immunhiányos állapotok. HIV-AIDS.

 
 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline