A Magyar Genetikusok Egyesülete – Sejt- és Fejlődésbiológiai Tagozatának szervezésében 2023. 10. 27-én tartották az V. SEJT-, FEJLŐDÉS- ÉS ŐSSEJTBIOLÓGIAI (SFB) KONFERENCIÁT a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban.

Az eseményen Dr Engelmann Péter, a PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet munkatársa plenáris előadóként „Az Eisenia andrei veleszületett immmunkomponenseinek vizsgálata az embrionális és posztembrionális fejlődés során” című előadását mutatta be, míg Prof Dr Balogh Péter „A lép Nkx2-3-függő érpálya-specializációja, mint az extramedulláris vérképzés meghatározója” címmel tartott prezentációt.

Számos modell állatfajban (zebra dánió, csirke, gyűrűs féreg, egér, patkány), indukált pluripotens őssejteken (iPSC) és humán organoidokon végzett kutatásról hallhattunk előadásokat. Többek között szó esett különböző hal fajok ivarátfordulásáról, a kromatinszerkezet szerveződési szintjeinek összefüggéseiről, bélidegrendszeri sejtaggregátumokról, a deploarizációs mintázatok hatásáról a neuronok érésére (humán iPSC-ből), autofágiáról és annak daganatokban betöltött szerepéről.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline