1. A nyirokszövet endothel-alcsoportjainak ontogenetikai és funkcionális jellemzése
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

2. A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

3.  Az endothel és marginális-zóna makrofágok szerepe a lép lymphoid recirkulációjának szabályozásában
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

4. A lép makrokompartmentek kialakulásának genetikai szabályozása
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

5. Lymphotoxin-β-receptor és Nkx2-3 transzkripciós faktor szabályozásának kapcsolódásai a perifériás nyirokszövetek organogenezisében
Témavezető:  Dr. Balogh Péter egyetemi docens

6. A B-1 B-sejtek homeosztatikus szabályozásának vizsgálata egerekben.
Témavezető: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

7. A glukokortikoid hormon és citokinek szerepe a regulatórikus T sejtek differenciálódásában
Témavezetők: Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

8. A regulatórikus T sejtek jelátviteli útvonalainak vizsgálata
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

9. A glukokortikoid indukálta apoptosis útvonalak vizsgálata T limfoctitákban
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

10. Autoantitestek előfordulási gyakorisága szisztémás autoimmun kórképekben
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Simon Diána egyetemi adjunktus

11. Infekciók szerepe a szisztémás autoimmun betegségekben előforduló autoantitestek megjelenésében
Témavezető:  Dr. Berki Timea egyetemi tanár, Dr. Simon Diána egyetemi adjunktus

12. Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens 

13. T sejt jelátviteli folyamatok jellemzése rheumatoid arthritis modellben.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens

14. T sejt jelátviteli folyamatok vizsgálata ZAP-70 hiányos illetve TcR transzgenikus egerekben.
Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc egyetemi docens