Immunológia alapjai - Fogász

1.-2. Bevezetés, az immunrendszer felépülése (veleszületett-, szerzett- és természetes immunitás). Az immunrendszer sejtjeinek és szöveteinek fejlődése és szerkezete.

3.-4. Az immunrendszer molekuláris komponensei: 1.Antigén felismerő molekulák: immunglobulinok, T sejt receptor; 2.MHC és antigén bemutatás.

5-6. A gyulladásos reakció kialakulása. Lokális és szisztémás gyulladás, leukocyta migráció. Komplement rendszer.

7-8. Adhéziós molekulák és citokinek, citokin receptorok.

9.-10. Az immunglobulinok genetikája. Az antigén felismerő receptor gének felépítése és expressziója. Primer B sejt differenciálódás. Centrális (thymus) T sejt fejlődés.

11.-12. A humorális immunválasz. A specifikus immunválasz kezdete: T- és B sejt aktiváció. T-dependens és T-independens antigének. Extrafollkuláris- és centrum germinativum reakció. Affinitás érés, izotípus váltás.

13.-14. Az immunológiai memória kialakulása. A primer- és szekinder immunválasz összehasonlítása. Védőoltások.

15. Az immunválasz szupressziója.

16. Regionális immunitás: MALT és SALT.

17. Immunglobulin közvetített effektor funkciók.

18. Sejt közvetített effektor funkciók.

19-20. Allergiák és hiperszenzitív reakciók.

21-22. Tolerancia és autoimmunitás.

23. Szájüreg immunológiai komponensei. Orális immunválasz molekuláris és sejtes összetevői.

24. Caries immunológiája.

25. Fogágybetegségek immunológiája.

26. Szájnyálkahártya betegségei.

27. Veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok.

28. Tumor immunológia. A transzplantáció immunológiai vonatkozásai.