Immunológia alapjai - Fogász

1.-2. Bevezetés, az immunrendszer felépülése (veleszületett-, szerzett- és természetes immunitás). Az immunrendszer sejtjeinek és szöveteinek fejlődése és szerkezete.

1.-2. Bevezetés, az immunrendszerfelépülése (veleszületett-, szerzett- éstermészetes immunitás). Az immunrendszer sejtjeinek és szöveteinek fejlődése és szerkezete.

3.-4. Az immunrendszer molekuláris komponensei: 1.Antigén felismerő molekulák: immunglobulinok, T sejt receptor; 2.MHC és antigén bemutatás.

3.-4. Az immunrendszer molekuláris komponensei: 1.Antigén felismerő molekulák: immunglobulinok, T sejt receptor; 2.MHC és antigén bemutatás.

5. Az immunválasz kezdeti lépései: gyulladás, leukocyta migráció. 

6. A komplement rendszer.

7. Sejt-sejt kommunikációk az immunválszban. Koreceptorok és adhéziós molekulák.

8. Citokinek, citokin receptorok.

9.-10. Az immunglobulinok genetikája. Az antigén felismerő receptor gének felépítése és expressziója. Primer B sejt differenciálódás. Centrális (thymus) T sejt fejlődés.

9.-10. Az immunglobulinok genetikája. Az antigén felismerő receptor gének felépítése és expressziója. Primer B sejt differenciálódás. Centrális (thymus) T sejt fejlődés.

11.-12. A humorális immunválasz. A specifikus immunválasz kezdete: T- és B sejt aktiváció. T-dependens és T-independens antigének. Extrafollkuláris- és centrum germinativum reakció. Affinitás érés, izotípus váltás.

11.-12. A humorális immunválasz.

13.-14. Az immunológiai memória kialakulása. A primer- és szekinder immunválasz összehasonlítása. Védőoltások.

13.-14. Az immunológiai memória kialakulása. A primer és szekunder immunválasz összehasonlítása. Védőoltások.

15. Immunglobulin közvetített effektor funkciók.

16. Sejt közvetített effektor funkciók.

15.-16. Immunglobulin közvetített effektor funkciók. A sejt-közvetített effektor funkciók.

17. Az immunválasz szupressziója.

18. Regionális immunitás: MALT és SALT.