Előadások

1.-2. Bevezetés. Az immunrendszer molekuláris komponensei.

3-4. Felismerő molekulák. MHC felismerés. Antigén prezentáció és MHC restrikció.

3.-4. Felismerő molekulák. MHC felismerés. Antigén prezentáció és MHC restrikció.

5-6. Az immunrenszer sejtjei közötti kommunikáció. Adhéziós molekulák, ko-receptorok. Mikrovezikulák. Citokinek, kemokinek és receptoraik.

5-6. Az immunrenszer sejtjei közötti kommunikáció. Adhéziós molekulák, ko-receptorok. Mikrovezikulák. Citokinek, kemokinek és receptoraik.

7.  Az immunválasz áttekintése. A veleszületett immunválasz. Gyulladás.

8. Az immunválasz kezdeti lépései: veleszületett immunválasz, mintázatfelismerés.

7.-8. Az immunválasz áttekintése. A veleszületett immunválasz. Gyulladás. Az immunválasz kezdeti lépései: veleszületett immunválasz, mintázatfelismerés.

9-10. Az antigénreceptor-gének szerveződése és átrendeződése. Elsődleges B sejt fejlődés: fejlődési stádiumok és ellenőrző pontok.

9-10. Az antigénreceptor-gének szerveződése és átrendeződése. Elsődleges B sejt fejlődés: fejlődési stádiumok és ellenőrző pontok.

11. A T-sejt fejlődés a thymusban. Fejlődési stádiumok és környezeti faktorok. 

11. T sejt fejlődés a tímuszban. Differenciálódási stádiumok, környezeti faktorok szerepe.

12. Az immunválasz kezdeti szakasza. T sejt aktiváció, CD3 komplex és jelátvitel. Kostimuláció. Perifériás T sejt differenciáció.

12. Az immunválasz kezdeti szakasza: T sejt aktiváció, CD3 komplex és jelátvitel. Kostimuláció. Perifériás T sejt differenciáció.

 

13-14. A humorális immunválasz formái és lefolyása: az extrafollikuláris reakció és centrum germinativum. Affinitás érés és izotípus váltás.

13.-14. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikulárisreakció és csíracentrum reakció, affinitás-érés és izotípus-váltás.

15. Immunglobulin közvetített effektor funkciók. 

16. A komplement rendszer.

15.-16. Immunglobulin közvetített effektor funkciók. A komplement rendszer.

17. Az immunológiai memória kialakulása és fenntartása. A primer- és szekunder immunválasz összehasonlítása.