Immunológia alapjai - Gyógyszerész hallgatók

1.-2. BEVEZETÉS: Történelmi áttekintés, a gyakorlati és elméleti immunológia kialakulásának főbb állomásai. Az immunrendszer felépítése: szervek, szövetek, sejtek.

3.-4. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok

5.-6. MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

7.-8. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban. Koreceptorok és adhéziós molekulák. Cytokinek, chemokinek és receptoraik.

11.-12. Az immunválasz kezdeti lépései: gyulladás, leukocyta migráció.

13.-14. A humorális immunválasz formái és lefolyása: az extrafollikuláris reakció és a csíracentrum. Immunológiai memória.

15.-16. A monoklonális antitestek előállítása és alkalmazása. Szisztémás és lokális immunválasz.

17.-18. Az effektor funkciók szabályozása. Ellenanyag közvetítette effektor funkciók. A sejt-mediálta immunválasz effektor mechanizmusai.

19.-20. Az immunválasz szupressziója. A szupresszióban résztvevő sejtes és molekuláris elemek.

21-22. Hiperszenzitivitás.

23.-24. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. 

25.-26. Autoimmun betegségek. Tumor immunológia.