Improved Medical Education in Basic

Sciences for Better Medical Practicing

HUHR/1601/4.1.1/0009

Háttér:

Folyamatosan növekvő problémát jelent az elöregedő népesség számára a határ mindkét oldalán az orvosok és más egészségügyi szakemberek állandósult és számottevő hiánya, amelynek fő oka nyugdíjazásuk vagy kivándorlásuk a nyugat-európai országokba.

A lakosság elöregedése az egészségügyi szolgáltatások iránti fokozott igényekben is mejelenik, amelyet jól képzett és kompetens orvosoknak, ápolónőknek és orvos-technikusoknak kell kielégíteniük.

A kompetens orvosi ismeretek, az interperszonális és kommunikációs készségek, a betegellátás professzionalizmusa, a rendszer alapú gyakorlat és a gyakorlat alapú tanulás mind alapvetően szükségesek a megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosítására.

Mint a térség fő oktatási intézményei, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem felismerte, hogy sürgősen meg kell vizsgálni az orvosképzés minden szintjét és fel kell gyorsítani az alapkutatási eredmények bevezetését a 21. századi orvoslás gyakorlatába és az orvosképzésbe egyaránt.

Az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem két olyan felsőoktatási intézmény a határ-menti régióban, amelyeken orvosképzés is folyik. Így alapvető fontosságú olyan oktatási környezet létrehozása ezekben az intézményekben, amely a lehető legjobb feltételeket biztosítja a korszerű orvosi gyakorlat elsajátításához mind a graduális és mind a posztgraduális képzésben.

A két partner között több mint egy évtizede nagyon sikeres együttműködés folyik. A jelenlegi ImproveMEd projekt egy korábbi, közösen megvalósított (HealthImpulse) oktatási program kiterjesztése a posztgraduális laboratóriumi diagnosztikai továbbképzés területére, elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával olyan egészségügyi szakemberek számára, akik a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban dolgoznak és így közvetlen kapcsolatban állnak a betegellátással.

A projekt célja:

A projekt célja online interaktív tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, beleértve a legújabb gyakorlati készségek fejlesztését célzó kurzusokat is mindkét partnerintézményben. A program végére közösen 9 oktatási modul kerül kidolgozásra, három nyelven, az élettan, az immunológia és mikrobiológia, az anatómia és szövettan, a biostatisztika, bioinformatika, biokémia, biotechnológia, farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területén.

További cél, hogy mindkét partnerintézmény hallgatói a projektből megvásárolt eszközök használatával gyakorlati kurzusokon vegyenek részt. Minden kurzus megvalósítása során külön hangsúlyt kap, hogy az alapkutatási módszertanok hogyan épülhetnek be a jövőben minél hatékonyabban a klinikai gyakorlatba.

A tananyagok összesen 60 ECTS kredit értékűek, és akkreditálásra kerülnek mindkét egyetemen, mint posztgraduális kurzusok. Az eltérő képzési struktúra következtében az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemen a 3+2 alapú képzési keretben lehetőség lesz mind a graduális és mind a posztgraduális képzésben résztvevők számára a kurzusokon való részvétel.

Célcsoportok:

Számos célcsoport élvezheti az ImproveMEd projekt előnyeit: mindkét partnerintézmény oktatói és kutatói, valamint graduális és posztgraduális hallgatói, akik az új oktatási programba bekapcsolódnak. Nemcsak azok az egyetemi szakemberek a fő célcsoport, akik az online oktatási anyagok elkészítésének módszereit ismerhetik meg, hanem közvetett módon azok a hallgatók is a célcsoport részei, akik az intézményeink által kifejlesztett és meghirdetett programjainkba beiratkoznak. További célcsoport a már gyakorlati és elméleti kompetenciákkal rendelkező oktató- és laboratóriumi személyzet a reguláris továbbképzések kapcsán.

A projektet az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közösen valósítja meg 16 hónap alatt. A közvetlen célcsoportok, azaz a képzésben részt vevő egyetemi oktatók és hallgatók, kurzusfejlesztők és a diagnosztikai laboratóriumokban dolgozó szakemberek, mellett közvetetten a régió betegei is kedvezményezettjei lesznek a programnak, mert a korszerű ismeretekkel rendelkező egészségügyi szakemberek magasabb színvonalú ellátást tudnak biztosítani számukra.