A CABCOS2 projekt a CABCOS1 projekt közvetlen folytatása, amely a HUHR IPA pályázat első kiírásának támogatásából finanszírozott közös kezdeményezése volt a Pécsi Tudományegyetem partnerségben az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Orvostudományi Karával. A jelen projektben technikai okokból a korábbi horvát partner nem tudott részt venni, ezért az együttműködésbe az Eszéki Közegészségügyi Hivatal (ZZJZ) került bevonásra.

A projekt igazán erős határon átnyúló jellege két fő tényezőnek köszönhető: 

a., Mindkét fél oldalán az emberi erőforrás és infrastrukturális fejlesztés a tervezet szerint egymást kiegészítő természetű. 

b., Mindkét laboratórium önálló működésre képes a jelenlegi dolgozói létszámmal, viszont mind a tudományos ismeretek, mind a termelési kapacitás területén a kritikus tömeg előállítását nem tudja biztosítani és fenntartani a másik segítsége nélkül.

Tehát a közös kutatási tevékenység nem csupán opció, hanem szükségszerű is. A közös működés – beleértve a kutatási projekteket és a piacra szánt termékek közös kifejlesztését – azt is jelenti, hogy a maradandó eredmények is közösek lesznek. A működés ilyen formája biztosan lehetőséget fog nyújtani a partnereknek a pozitív, helyi, szociális és gazdasági következmények stimulálására, amely a hosszú távú határon átnyúló hatás fenntartásának alappillére. Az együttműködés eredményessége az új munkahelyek és szabadalmak számával, valamint a piacra szánt termékek eladásból származó bevétellel mérhető. 

Miért ez a project?

Az orvosbiológiai ipar a gazdasági növekedéshez és az emberi jóléthez jelentősen hozzájáruló, kulcsfontosságú iparág. A számottevő eredmények elérése éppen ezért szellemi és kutatási infrastruktúra igényes. A fejlesztés első fázisának köszönhetően a ma már helyben létrehozott transzgenikus állatok és sejtvonalak egyre nélkülözhetetlenebbé válnak a számtalan súlyos betegség új kezelési módjának – elsősorban a rákos megbetegedések és a regeneratív orvoslás – felfedezésében és fejlesztésében. Több tumor részletes, funkcionális genom meghatározásával előrelépést fogunk tenni a rák molekuláris eredetével kapcsolatos ismereteinket illetően, és ezzel új utat nyithatunk az újfajta terápiák fejlesztése felé. Mivel mindkét intézmény elismert orvostudományi egyetem, rendelkezik alkalmazott tumor-fókuszált kutatási tapasztalattal, így az egyes intézmények korlátozott kutatási kapacitásából eredő problémák a kutatási potenciálok egyesítésével leküzdhetőek. 

A projekt célkitűzései

A projekt alapja a Pécsett és Eszéken összehangoltan kifejlesztett kutatási infrastruktúra. 

A projekt négy alappillére a következő: 

a, közös orvostudományi kutatás (elsősorban immunológiai és daganat-biológiai alap- és alkalmazott kutatás, hangsúlyt fektetve a mikrocirkuláció kérdéseire);

b, tudományos kutatási ismeret-átadás (Pécs-Eszék vonatkozásban, a daganatbiológia és a regeneratív medicina területén, transzgenikus állatokon végzett kísérletekkel kiegészítve); 

c, a kutatási eredmények közös tudományos publikálása és hasznosítása (szabadalmak, valamint a biotechnológiai-, gyógyszeripari szolgáltatások terén); 

d, a szükséges mértékű infrastrukturális feltételek fejlesztése mindkét projekt helyszínen. 

Ez utóbbi célkitűzés Pécsett kutatási, oktatási és immunológiai diagnosztikai laborok kialakítását, míg Eszéken kutatási műszerek beszerzését jelenti.

A projekt előnyei

…a célcsoportokra nézve

A két résztvevő intézmény kutatási potenciáljának szinergikus integrációja a projekt egyértelmű erőssége. Ezen keresztül lehetőség nyílik az átfogó, a nyitott és versenyképes Európai Kutatási Tér (European Research Area - ERA) létrehozására, amely egybeesik az Európai Unio kutatásszabályozási célkitűzéseivel. Az ERA-t nemzetközi szintű tudományos kutatások, a kutatók, a tudás és a technológiák szabad áramlása jellemzi az EU egyesített kutatási és innovációs piacán. 

…a lakosságra nézve

A projekt számtalan közvetlen előnyt hordoz magában. A közvetlen betegellátás színvonalának javulása mellet az orvosi biotechnológia területén végzett közös tevékenységek közvetlenül teremtenek munkalehetőségeket. A régióban és azon kívül is a gyógyszeripar kifejezetten várja az új eredményeket. A partnerek forrásainak megfelelő koordinálása biztosan meg fogja teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel az egészségipari profilú regionális vállalkozások előnyös helyzetbe kerülhetnek, valamint további, a szakértelmet és a kapacitást hasznosító cégeket a régióba lehet csalogatni.